1138023 פסגות סל אגח קונצרני נזילות 0-5 דולר iBoxxי (GTR)י מנוטרלת מטבע (00a)י

המדד מכיל אג"ח מדורגות בלבד ונקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב בעלות זמן לפירעון 0 עד 5 שנים.
למדד מתודולוגיה ייחודית, לפיה אגרות החוב נשארות במדד עד לפדיון.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/03/2016

  • 44% פיננסים
  • 10.4% צריכה בסיסית
  • 8.6% בריאות
  • 8.5% אנרגיה
  • 6.9% צריכה מחזורית
  • 6% טכנולוגיה
  • 5.9% תעשיה
  • 3.6% תקשורת
  • 3.6% תשתיות
  • 2.5% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138023
 • המידע נכון לתאריך30/03/2016
 • תאריך הנפקה29/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
 • סימול בלומברגPSGT312 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Morgan Stanleyפיננסים2.8%
JPMorgan Chase & Coפיננסים2.3%
Citigroup Incפיננסים2.0%
Bank OF America Corpפיננסים2.0%
Wells Fargo & Coפיננסים1.7%
Ford Motor Credit Co LLCצריכה מחזורית1.6%
Goldman Sachs Group Incפיננסים1.6%
General Electric Capital Corpפיננסים1.3%
Verizon Communications Incטכנולוגיה1.2%
AT&T Incטכנולוגיה1.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%