1138015 פסגות סל יפן WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

​המדד מכיל מניות יפניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.
משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק.
נכון למועד דו"ח הצעת המדף במדד 407 מניות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/03/2016

  • 32.0% צריכה בסיסית
  • 23.8% צריכה מחזורית
  • 13.9% טכנולוגיה
  • 9.1% בריאות
  • 9.0% פיננסים
  • 8.4% חומרי גלם
  • 2.4% תעשיה
  • 0.9% תקשורת
  • 0.4% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138015
 • המידע נכון לתאריך29/03/2016
 • תאריך הנפקה28/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSGT306 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Japan Tobaccoצריכה בסיסית5.4%
Toyota Motorצריכה מחזורית4.8%
Canonצריכה מחזורית4.0%
Mitsubishi Financialפיננסים3.4%
Takeda Pharmaceuticalבריאות3.1%
Mizuho Financialפיננסים2.9%
Nissan Motorצריכה מחזורית2.9%
Honda Motorצריכה מחזורית2.8%
FANUCתעשיה2.5%
Mitsui & Coחומרי גלם2.3%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על0.525%

f