1138015 פסגות סל יפן WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

​המדד מכיל מניות יפניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.
משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק.
נכון למועד דו"ח הצעת המדף במדד 407 מניות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/09/2017

  • 21.5% פיננסים
  • 13.6% טכנולוגיה
  • 11.7% תעשייה
  • 11.7% צריכה מחזורית
  • 8.5% צריכה בסיסית
  • 8.2% בריאות
  • 7.0% חומרי גלם
  • 5.7% אנרגיה
  • 4.5% נדל"ן
  • 3.5% תקשורת
  • 3.1% תשתיות
  • 1.0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138015
 • המידע נכון לתאריך25/09/2017
 • תאריך הנפקה28/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.700%
 • סימול בלומברגPSGT306 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Toyota Motor Corp צריכה מחזורית5.4%
Mitsubishi UFJ Financial Group פיננסים3.6%
Japan Tobacco Inc צריכה בסיסית3.4%
Nissan Motor Co Ltd צריכה מחזורית3.2%
Sumitomo Mitsui Financial Group פיננסים3.1%
Canon Inc טכנולוגיה2.8%
Mizuho Financial Group Inc פיננסים2.7%
Honda Motor Co Ltd צריכה מחזורית2.6%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd בריאות2.3%
Mitsubishi Corp צריכה בסיסית2.1%

*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי ניהול המלא עומד על 0.725%