1138007 פסגות סל גרמניה WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

​המדד מכיל מניות גרמניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.
משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק.
נכון למועד דו"ח הצעת המדף במדד 75 מניות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/03/2016

  • 21.1% צריכה מחזורית
  • 18.2% תעשיה
  • 17.9% פיננסים
  • 12.7% חומרי גלם
  • 9.9% בריאות
  • 6.8% תקשורת
  • 6.7% טכנולוגיה
  • 4.2% צריכה בסיסית
  • 2.6% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138007
 • המידע נכון לתאריך30/03/2016
 • תאריך הנפקה29/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSGT305 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Allianzפיננסים7.0%
Deutsche Telekomתקשורת6.9%
Siemensתעשיה6.5%
Muenchener Rueckversicherungsפיננסים5.5%
SAPטכנולוגיה5.3%
Daimlerצריכה מחזורית5.2%
BASFחומרי גלם5.2%
Bayerבריאות5.2%
BMWצריכה מחזורית5.0%
Deutsche Postתעשיה3.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על0.525%

f