1138007 פסגות סל גרמניה WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

​המדד מכיל מניות גרמניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.
משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק.
נכון למועד דו"ח הצעת המדף במדד 75 מניות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 17/10/2017

  • 24.2% צריכה מחזורית
  • 14.5% חומרי גלם
  • 16.7% פיננסים
  • 18.1% תעשייה
  • 8.3% בריאות
  • 5.3% תשתיות
  • 5.0% תקשורת
  • 5.6% טכנולוגיה
  • 2.3% צריכה בסיסית
  • 0.1% אחר
  • 0.0% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138007
 • המידע נכון לתאריך17/10/2017
 • תאריך הנפקה29/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSGT305 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Allianz SE פיננסים6.5%
Daimler AGצריכה מחזורית6.1%
BASF SE חומרי גלם5.8%
Bayerische Motoren Werke AG צריכה מחזורית5.6%
Bayer AGבריאות5.4%
Siemens AGתעשייה5.2%
Deutsche Telekom AGתקשורת5.0%
Deutsche Post AGתעשייה4.1%
Sap AGטכנולוגיה3.9%
Muenchener Rueckversicherungsפיננסים3.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על0.525%