1137991 פסגות סל אירופה מוטה יצוא WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

​המדד מכיל מניות אירופאיות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.
משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק.
נכון למועד דו"ח הצעת המדף במדד 131 מניות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 30/03/2016

  • 21.5% צריכה בסיסית
  • 19.9% תעשיה
  • 18.7% צריכה מחזורית
  • 10.6% בריאות
  • 9.1% פיננסים
  • 7.4% חומרי גלם
  • 6.6% טכנולוגיה
  • 4.6% תקשורת
  • 1.6% אנרגיה
  • 0.2% תשתיות

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 30/03/2016

  • 25.8% גרמניה
  • 25.3% צרפת
  • 18.3% הולנד
  • 14.1% ספרד
  • 7.9% בלגיה
  • 4.3% פינלנד
  • 2.1% איטליה
  • 1.2% אירלנד
  • 0.6% פורטוגל
  • 0.4% אוסטריה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1137991
 • המידע נכון לתאריך30/03/2016
 • תאריך הנפקה29/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSGT304 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Anheuser-Busch InBev צריכה בסיסית6.2%
Siemensתעשיה5.3%
Unileverצריכה בסיסית5.1%
Telefonica תקשורת4.6%
Sanofiבריאות4.2%
Daimler צריכה מחזורית4.1%
Banco Santander פיננסים3.7%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria פיננסים3.5%
SAP טכנולוגיה3.1%
Bayer בריאות3.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על0.525%

f