1137991 פסגות סל אירופה מוטה יצוא WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

​המדד מכיל מניות אירופאיות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.
משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק.
נכון למועד דו"ח הצעת המדף במדד 131 מניות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 17/10/2017

  • 17.6% צריכה מחזורית
  • 15.1% תעשייה
  • 13.3% צריכה בסיסית
  • 12.4% פיננסים
  • 11.8% חומרי גלם
  • 10.6% בריאות
  • 6.8% טכנולוגיה
  • 6.6% אחר
  • 4.3% תקשורת
  • 1.4% אנרגיה

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 17/10/2017

  • 25.4% צרפת
  • 25.2% גרמניה
  • 16.7% הולנד
  • 16.7% ספרד
  • 7.7% בלגיה
  • 4.1% פינלנד
  • 1.8% איטליה
  • 1.2% אירלנד
  • 0.8% פורטוגל
  • 0.4% אוסטריה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1137991
 • המידע נכון לתאריך17/10/2017
 • תאריך הנפקה29/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSGT304 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Anheuser-Busch InBevצריכה בסיסית6.4%
Banco Santanderפיננסים5.1%
Sanofi-Aventisבריאות4.6%
Telefonicaתקשורת4.3%
Banco Bilbao Vizcaya Argentariaפיננסים4.2%
Unileverצריכה בסיסית4.2%
Daimlerצריכה מחזורית4.1%
BASF חומרי גלם3.3%
Siemensתעשייה3.3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuittonצריכה מחזורית3.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על0.525%