1136357 פסגות סל משולבת (3) פיננסים ובנקים עולמי (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 30% סקטור הפיננסים בארה"ב, 30% סקטור הבנקים האזוריים בארה"ב ו- 40% סקטור הבנקים באירופה.​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1136357
  • המידע נכון לתאריך08/09/2015
  • תאריך הנפקה08/09/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגPSSP239 IT
  • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית/ האירו יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד יושקע בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.03%