1136340 פסגות סל משולבת פיננסים ובנקים ארהב (100%) (NTR)י (4Da)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ - 70% סקטור הפיננסים בארה"ב ו- 30% סקטור הבנקים האזוריים בארה"ב.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1136340
  • המידע נכון לתאריך08/09/2015
  • תאריך הנפקה08/09/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגPSSP213 IT
  • מדיניות דיבידנדמדד השקעה - הדיבידנד מושקע במלואו במדד

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.03%