1136332 פסגות סל EURO STOXX 50 י(PR) מנוטרלת מטבע (40a)

המדד כולל מניות של 50 החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש האירו, הנסחרות בלפחות בורסה אירופאית אחת.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 16/08/2015

  • 27.6% פיננסים
  • 11.0% תעשיה
  • 11.0% בריאות
  • 10.7% צריכה מחזורית
  • 10.6% צריכה בסיסית
  • 7.3% אנרגיה
  • 6.3% תקשורת
  • 5.6% תשתיות
  • 5.1% טכנולוגיה
  • 5.0% חומרי גלם

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 16/08/2015

  • 36.2% צרפת
  • 30.7% גרמניה
  • 12.8% ספרד
  • 8.0% איטליה
  • 7.6% הולנד
  • 3.6% בלגיה
  • 1.0% פינלנד

נתונים כלליים

 • מספר נייר1136332
 • המידע נכון לתאריך16/08/2015
 • תאריך הנפקה08/09/2015
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.450%
 • סימול בלומברגPSERO63 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית האירו יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד יושקע בתעודה.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Sanofiבריאות5%
Bayerבריאות4.8%
TOTALאנרגיה4.7%
Banco Santanderפיננסים3.8%
Anheuser-Busch InBevצריכה בסיסית3.6%
Daimlerצריכה מחזורית3.5%
Siemensתעשיה3.3%
BASFחומרי גלם3.2%
Allianzפיננסים3.1%
BNP Paribasפיננסים2.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.48%

f