1135961 פסגות סל בנקים אזוריים ארהב NTR) S&P) מנוטרלת מטבע (40a)

מדד S&P Regional Banks Select Industry Index (NTR) (SPSIRBK)i מחושב ומתפרסם על ידי חברת S&P Dow Jones Indices.
המדד כולל מניות המסווגות על פי S&P GICS כמניות המשתייכות לתת- תעשיית בנקים אזוריים כלומר, שתחום עיסוקן באופן ישיר או עקיף הוא בתחום הבנקאות ושרשומות למסחר בארה"ב.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135961
  • המידע נכון לתאריך09/06/2015
  • תאריך הנפקה13/07/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.450%
  • סימול בלומברגPSSP294 IT
  • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Bank of the Ozarks1.5%
Cathay General Bancorp1.4%
Glacier Bancorp1.4%
Citizens Financial Group1.3%
Zions Bancorporation1.3%
Hiltop Holdings1.3%
First Financial Bankshares1.3%
SVB Financial Group1.3%
Texas Capital Bancshares1.3%
Western Alliance Bancorporation1.3%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.475%

f