1135953 פסגות סל משולבת פיננסים ובנקים ארהב (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ - 70% סקטור הפיננסים בארה"ב ו- 30%  סקטור הבנקים האזוריים בארה"ב.​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135953
  • המידע נכון לתאריך01/01/2018
  • תאריך הנפקה13/07/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.200%
  • סימול בלומברגPSSP237 IT
  • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.23%