1135326 פסגות סל ארהב NTR) S&P Consumer Discretionary) מנוטרלת מטבע (40a)

מדד (NTR)י S&P Consumer Discretionary Select Sector י(IXYNTR) מכיל את המניות המשתייכות לסקטור הצריכה המחזורית, הכלולות במדד S&P 500.

שיוך המניות לסקטור מתבצע על פי קריטריונים של,(GICS® (Global Industry Classification Standard.
במדד 84 מניות, נכון למועד התשקיף.​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135326
  • המידע נכון לתאריך31/12/2014
  • תאריך הנפקה13/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
  • סימול בלומברגPNTR281 IT
  • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Walt Disney6.7%
Home Depot6.5%
Comcast6.4%
Amazon5.5%
McDonald's4.2%
Lowe's3.1%
Time Warner3.1%
Starbucks3.1%
NIKE3.1%
Twenty-First Century Fox2.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.42%