1135318 פסגות סל משולבת אגח חול (50%) אגח ישראלי (50%) מחמ בינוני מנוטרלת מטבע (00a)

​התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ-50% iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 ו-50% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים (שחר 0-2).

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135318
  • המידע נכון לתאריך13/04/2015
  • תאריך הנפקה13/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
  • סימול בלומברגPSGT243 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.52%