1135300 פסגות סל משולבת צריכה ארהב (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)

​התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 50% מדד סקטור צריכה מחזורית בארה"ב ו- 50% מדד סקטור צריכה בסיסית בארה"ב.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135300
  • המידע נכון לתאריך01/01/2018
  • תאריך הנפקה13/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגPNTR236 IT
  • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.03%