1135284 פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 (00A)

מדד שקליות ממשלתיות נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ומורכב מכל אגרות החוב הממשלתיות אשר אינן צמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בשוק בכל יום נתון.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135284
  • המידע נכון לתאריך24/03/2015
  • תאריך הנפקה19/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגPTBS292 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
ממשל שקלית 10268.8%
ממשל שקלית 01228.1%
ממשל שקלית 02197.7%
ממשל שקלית 01207.3%
ממשל שקלית 03237.1%
ממשל שקלית 02177%
ממשל שקלית 01186.5%
ממשל משתנה 05206.5%
ממשל שקלית 08166.4%
ממשל שקלית 01425.8%
ממשל שקלית 05165.6%
ממשל משתנה 08175.4%
ממשל שקלית 03245.2%
שחר 26834.2%
ממשל משתנה 11213.5%
ממשל שקלית 05192.8%
ממשל שקלית 10172.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.18%

f