1135276 פסגות סל שחר 5+ סד-4 (00A)

> מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א בע"מ.
> המדד מורכב מכל אגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה לתקופת פדיון של 5+ שנים הנסחרות 

   בשוק בכל יום נתון.​

 

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135276
  • המידע נכון לתאריך24/03/2015
  • תאריך הנפקה01/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
ממשל שקלית 102625.2%
ממשל שקלית 012223.3%
ממשל שקלית 032320.2%
ממשל שקלית 014216.6%
ממשל שקלית 032414.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.17%

f