1135268 פסגות סל גילונים סד-3 (00A)

מדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א בע"מ ומורכב מכל אגרות החוב מסוג גילון חדש הנסחרות בשוק בכל יום נתון.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1135268
  • המידע נכון לתאריך24/03/2015
  • תאריך הנפקה19/04/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגPTBS286 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חמשקל במדד
ממשל שקלית 052042%
ממשל שקלית 081735.1%
ממשל שקלית 112122.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.17%

f