1134626 פסגות סל משולבת (3) מניות חול סקטורים ארהב (100%) מנוטרלת מטבע (40a)

​התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 33% מדד סקטור הבריאות בארה"ב, 33% מדדי סקטור הטכנולוגיה בארה"ב ו-34% מדד סקטור הפיננסים בארה"ב.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1134626
  • המידע נכון לתאריך23/02/2015
  • תאריך הנפקה23/02/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגPNTR235 IT
  • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.03%