1134618 פסגות סל משולבת צריכה ארהב (100%) (4Da) (NTR)

​התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 50% מדד סקטור צריכה מחזורית בארה"ב ו- 50% מדד סקטור צריכה בסיסית בארה"ב.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1134618
  • המידע נכון לתאריך23/02/2015
  • תאריך הנפקה23/02/2015
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.700%
  • סימול בלומברגPSSP212 IT
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.73%