1134600 פסגות סל תל בונד ריבית משתנה (00A)

>  מדד תל-בונד ריבית משתנה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית משתנה, הכלולות במאגר התל-בונד.

> האיגרות במדד מדורגות לפחות (-A) בדירוג "מעלות" או (A3) בדירוג "מדרוג". אם איגרת החוב מדורגת על ידי שתי

    חברות הדירוג, הדירוג הנמוך מביניהם ייחשב לצורך תנאי הסף.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 01/02/2015

  • 59.8% פיננסים
  • 15% השקעה ואחזקות
  • 11.9% תקשורת
  • 8.9% נדל"ן ובינוי

נתונים כלליים

 • מספר נייר1134600
 • המידע נכון לתאריך01/02/2015
 • תאריך הנפקה15/02/2015
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPTLB299 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פז נפט אגח גA+8%
לאומי שה נד 301AA+8%
פועלים הנ הת יגAA8%
לאומי שה נד 201AA8%
פועלים הנ אגח26AAA7.5%
דיסקונט מנ הת טAA-7.5%
בזק אגח 7AA7.1%
פז נפט אגח דA+7%
פועלים הנ אגח30AAA6.2%
גזית גלוב אגח הAA-5.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.22%

f