1134568 פסגות סל תל בונד שקלי סד-3 (00A)

 • ​ מדד תל-בונד שקלי נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 •  המדד מורכב מכל אגרות החוב הקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית בשיעור קבוע, אשר נכללות במאגר  האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 26/01/2015

  • 37.1% פיננסים
  • 27.8% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 16.7% נדל"ן ובינוי
  • 9.6% השקעה ואחזקות
  • 8.7% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1134568
 • המידע נכון לתאריך26/01/2015
 • תאריך הנפקה15/02/2015
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPTBS285 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
לאומי התח נד יגAA+6.8%
פועלים הנ הת יאAA+5.8%
פועלים הנפקות אגח 29AAA5.1%
דלק קבוצה אגח טוA+4.6%
בזק אגח 8AA3.9%
אלביט מערכות אגח אAA+3.8%
תעשייה אוירית אגח גAA3.6%
מזרחי הנפקות 37AAA3.6%
מזרחי הנפקות 34AAA3.1%
אקסטל אגח אA2.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.22%

f