1134543 פסגות סל תל בונד 40 סד-3 (00A)

> מדד תל בונד 40 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א​

> המדד מורכב מ-40 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל

   איגרות החוב הצמודות למדד, שלא נכללות במדד תל בונד 20 ונכללות במאגר האג"ח

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/01/2015

  • 53% פיננסים
  • 39% נדל"ן ובינוי
  • 5.4% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 2.6% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1134543
 • המידע נכון לתאריך25/01/2015
 • תאריך הנפקה15/02/2015
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPT40283 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפקות אגח 33AAA5.8%
מזרחי הנפקות 33AAA4.8%
מזרחי טפחות א שה נד"A+4.7%
פועלים הנפקות שה נד 1AA4.3%
לאומי התח נד ידAA+4.2%
מזרחי הנפקות 30 כה נד"AA+3.6%
פועלים הנפקות אגח 25AAA3.6%
לאומי שה נד 200AA3.2%
לאומי התח נד זAA+3.2%
נצבא אגח הAA3%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.22%

f