1133917 פסגות סל משולבת (3) מניות חול סקטורים ארהב (100%) (4Da)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 33% מדד סקטור הבריאות בארה"ב, 33% מדדי סקטור הטכנולוגיה בארה"ב ו-34% מדד סקטור הפיננסים בארה"ב.

 

הרכב מדד IXMNTR

הרכב מדד IXV

הרכב מדד IXT

נתונים כלליים

  • מספר נייר1133917
  • המידע נכון לתאריך01/01/2018
  • תאריך הנפקה08/12/2014
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.100%
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה יושקע בתעודה

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.13%