1133263 פסגות סל פיננסים ארהב PR) S&P IXM) מנוטרלת מטבע (40a)

מדד S&P Financial Select Sector (IXMמחושב ומתפרסם על ידי חברת S&P Dow Jones Indices | המדד כולל מניות של כ- 80 חברות מסקטור הפיננסים בארה"ב הנכללות במדד S&P 500

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 07/02/2014

  • 38.5% בנקים
  • 25.8% ביטוח
  • 22.8% שירותים פיננסים
  • 12.9% נדל"ן

נתונים כלליים

 • מספר נייר1133263
 • המידע נכון לתאריך07/02/2014
 • תאריך הנפקה12/08/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.400%
 • סימול בלומברגPSSG205 IT
 • מדיניות ריביתהדיבידנד המתקבל בחברה יושקע בתעודה
 • מדיניות דיבידנדההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Wells Fargo8.4%
JP Morgan Chase8.2%
Berkshire Hathaway 7.8%
Bank of America6.9%
Citigroup5.8%
American Express3.1%
US Bancorp2.8%
American Intl2.8%
Goldman Sachs2.6%
Metlife 2.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.43%