1132588 פסגות סל תל בונד מאגר (00A)

​מדד תל-בונד מאגר נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות שנכללות במאגר האג"ח

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 26/01/2015

  • 36.2% פיננסים
  • 35.3% נדל"ן ובינוי
  • 18.8% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 8.0% השקעה ואחזקות
  • 1.8% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1132588
 • המידע נכון לתאריך26/01/2015
 • תאריך הנפקה22/06/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPSM258 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
דקסיה ישראל הנפקות בAA-0.5%
אמות אגח אAA-0.5%
בינל הנפק התח הAA0.5%
ביג אגח גA+0.5%
סלקום אגח דA+0.5%
אדמה אגח בAA-0.5%
אדמה אגח דAA-0.5%
סלקום אגח הA+0.5%
פז נפט אגח גA+0.5%
דלק קבוצה אגח טוA+0.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.22%

f