1132497 פסגות סל דיבידנד אירופה NTR) Stoxx 30) מנוטרלת מטבע (40a)

 • מדד (EURO STOXX Select Dividend 30 Index (NTRי (SD3T) כולל 30 מניות של החברות בגוש האירו המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות | משקל המניות במדד נקבע על פי תשואת הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 01/06/2014

  • 25% פיננסים
  • 15.4% תקשורת
  • 13.7% תשתיות
  • 11.9% תעשיה
  • 10.8% אנרגיה
  • 10.2% מוצרי צריכה בסיסית
  • 6.7% מוצרי צריכה מחזורים
  • 6.4% חומרי גלם

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 01/06/2014

  • 26.6% גרמניה
  • 24.4% צרפת
  • 12.2% איטליה
  • 11.1% הולנד
  • 7.3% פינלנד
  • 7.2% ספרד
  • 7.1% בלגיה
  • 4.1% פורטוגל

נתונים כלליים

 • מספר נייר1132497
 • המידע נכון לתאריך01/06/2014
 • תאריך הנפקה11/06/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
 • סימול בלומברגPSGT257 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית האירו יושקע חזרה בתעודה
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע חזרה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Banco Santander פיננסים7.2%
Belgacomתקשורת7.1%
Orangeתקשורת5.4%
E.ONתשתיות5.3%
Eni SpAאנרגיה4.7%
Snam SpAתשתיות4.4%
K+Sחומרי גלם4.2%
EDP - Energias de Portugalתשתיות4.1%
Unibail-Rodamco פיננסים3.6%
Total אנרגיה3.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.825%

f