1132489 פסגות סל NTR) NASDAQ International BuyBack) מנוטרלת מטבע (40a)

מדד NASDAQ International BuyBack AchieversTM Net Total Return Indexי (DRBXUSN) מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX כולל 41 מניות | המדד עוקב אחר ביצועיהן של חברות בינלאומיות מלבד ארה"ב, אשר ביצעו רכישה חוזרת (buyback) של 5% או יותר מההון הנסחר במהלך שנת הכספים האחרונה | הרכבו של המדד משתנה אחת לשנה ומאוזן אחת לרבעון

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 31/03/2014

  • 23.8% פיננסים
  • 22.8% מוצרי צריכה מחזוריים
  • 14.5% חומרי גלם
  • 14.4% מוצרי צריכה בסיסית
  • 8.1% טכנולוגיה
  • 5.4% בריאות
  • 5.3% אנרגיה
  • 3.2% תעשיה
  • 2.4% תקשורת

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 31/03/2014

  • 28.3% יפן
  • 21.9% בריטניה
  • 13.8% קנדה
  • 8.6% דנמרק
  • 6.3% שוויץ
  • 5.3% אוסטרליה
  • 2.8% דרום אפריקה
  • 2.4% גרמניה
  • 2.4% צרפת
  • 8.2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1132489
 • המידע נכון לתאריך31/03/2014
 • תאריך הנפקה11/06/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.300%
 • סימול בלומברגPSGT256 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Sumitomo Mitsui T Hפיננסים5.3%
Agriumחומרי גלם5.3%
AMECאנרגיה5.1%
GN Store Nordבריאות5%
Ajinomoto Co Incמוצרי צריכה בסיסית4.9%
Domtarחומרי גלם4.8%
Super Groupמוצרי צריכה מחזוריים4.2%
GAM Hldg Nפיננסים4.2%
Nippon Meat Packersמוצרי צריכה בסיסית4.1%
Aozora Bankפיננסים3.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.325%

f