1132489 פסגות סל NTR) NASDAQ International BuyBack) מנוטרלת מטבע (40a)

מדד NASDAQ International BuyBack AchieversTM Net Total Return Indexי (DRBXUSN) מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX כולל 41 מניות | המדד עוקב אחר ביצועיהן של חברות בינלאומיות מלבד ארה"ב, אשר ביצעו רכישה חוזרת (buyback) של 5% או יותר מההון הנסחר במהלך שנת הכספים האחרונה | הרכבו של המדד משתנה אחת לשנה ומאוזן אחת לרבעון

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 15/09/2017

  • 41.9% צריכה מחזורית
  • 18.9% תעשייה
  • 11.5% פיננסים
  • 7.6% צריכה בסיסית
  • 6.5% חומרי גלם
  • 4.5% תקשורת
  • 4.1% בריאות
  • 2.8% טכנולוגיה
  • 2.3% תשתיות

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 15/09/2017

  • 28.5% יפן
  • 21.3% קנדה
  • 9.0% אוסטרליה
  • 7.9% דנמרק
  • 7.4% צרפת
  • 7.0% בריטניה
  • 5.1% גרמניה
  • 4.4% דרום אפריקה
  • 9% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1132489
 • המידע נכון לתאריך15/09/2017
 • תאריך הנפקה11/06/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.300%
 • סימול בלומברגPSGT256 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Dollaramaצריכה מחזורית5.5%
Vivendiצריכה מחזורית5.3%
OSRAM Licht Nצריכה בסיסית5.1%
Qantas Airwaysצריכה מחזורית5.0%
Nissan Motor Coתעשייה4.8%
Gildan Activeweaצריכה מחזורית4.7%
Carnivalצריכה מחזורית4.7%
SoftBanK Groupתקשורת4.5%
Great CDN Gamingצריכה מחזורית3.7%
GN Store Nordבריאות2.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.025% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.325%