1132463 פסגות סל משולבת (5) אגח ישראלי (80%) מניות חול BuyBack‏ (20%) מנוטרלת מטבע (20a)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 10% מדד US BuyBackי 10% מדד BuyBack Internationalי 
(DRBXUSN),% מדד תל-בונד צמודות יתר, 20% מדד אג"ח ממשלתיות צמודות בריבית קבועה 2-5 שנים ו-40% מדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה 2-5 שנים.
 

נתונים כלליים

  • מספר נייר1132463
  • המידע נכון לתאריך11/06/2014
  • תאריך הנפקה11/06/2014
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.600%
  • סימול בלומברגPSGT234 IT

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.63%