1132455 פסגות סל משולבת (5) אגח ישראלי (90%) מניות חול דיבידנד (10%) מנוטרלת מטבע (10a)

​התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 5% מדד מניות דיבידנד ארה"ב (DJDVN),י 5%  מדד מניות דיבידנד אירופה (SD3T),י 20%  מדד תל-בונד צמודות יתר, 25% מדד אג"ח ממשלתיות צמודות בריבית קבועה 2-5 שנים ו-45% מדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה 2-5 שנים

נתונים כלליים

  • מספר נייר1132455
  • המידע נכון לתאריך11/06/2014
  • תאריך הנפקה11/06/2014
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
  • סימול בלומברגPSGT233 IT
  • מדיניות ריביתהריבית והדיבידנד מושקעים חזרה במדד
  • מדיניות דיבידנדהריבית והדיבידנד מושקעים חזרה במדד

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%