1132117 פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A)

​מדד תל-בונד צמודות בנקים כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר האג"ח.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1132117
  • המידע נכון לתאריך25/01/2015
  • תאריך הנפקה12/05/2014
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
  • סימול בלומברגPBND178 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
פועלים הנפקות אגח 32AAA2.4%
פועלים הנפקות אגח 31AAA2.4%
לאומי אגח 176AAA2.4%
פועלים הנפקות אגח 33AAA2.4%
מזרחי הנפקות 35AAA2.4%
מזרחי הנפקות 38AAA2.4%
מזרחי הנפקות 33AAA2.4%
פועלים הנפקות אגח 25AAA2.4%
לאומי התח נד גAA+2.4%
מזרחי הנפקות 31 כה נד"AA+2.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.23%

f