1132109 פסגות סל דיבידנד ארהב NTR) DJ 100) מנוטרלת מטבע (40a)

 • מדד Net DJ U.S. Select Dividend Total Returnי (DJDVN) נערך ומחושב על ידי חברת S&P Dow Jones Indices כולל מניות של 100 חברות אמריקאיות המובילות בתשואת הדיבידנד ובעלות היסטוריית חלוקת דיבידנד רצופה ועולה לאורך חמש שנים לפחות | משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד (ולא על פי שווי השוק של המניה)

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 31/03/2014

  • 34.5% תשתיות
  • 15.6% מוצרי צריכה בסיסית
  • 15% תעשיה
  • 9.2% פיננסים
  • 8.7% אנרגיה
  • 5.4% מוצרי צריכה מחזורים
  • 4.2% בריאות
  • 3.4% טכנולוגיה
  • 2.4% תקשורת
  • 1.6% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1132109
 • המידע נכון לתאריך31/03/2014
 • תאריך הנפקה12/05/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.700%
 • סימול בלומברגPDJD200 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע חזרה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Lockheed Martin תעשיה3.6%
Chevron Corpאנרגיה2.2%
Entergy Corpתשתיות2.1%
Philip Morris International מוצרי צריכה בסיסית2.1%
Kimberly-Clark Corpמוצרי צריכה בסיסית2%
McDonald's Corpמוצרי צריכה מחזורים1.9%
HollyFrontier Corporationאנרגיה1.9%
Integrys Energy Group Inc תשתיות1.8%
NextEra Energy Incתשתיות1.8%
DTE Energy Coתשתיות1.7%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.73%

f