1131986 פסגות סל שחרים (00A)

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה (ׁשחרים) כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה

נתונים כלליים

  • מספר נייר1131986
  • המידע נכון לתאריך23/04/2014
  • תאריך הנפקה29/04/2014
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגPSHR144 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל שקלית 02199.5%
ממשל שקלית 10269.3%
ממשל שקלית 01229.2%
ממשל שקלית 02178.9%
ממשל שקלית 01208.2%
ממשל שקלית 01188.1%
ממשל שקלית 03237.8%
ממשל שקלית 08167.8%
ממשל שקלית 08147.0%
ממשל שקלית 05166.3%
ממשל שקלית 01156.3%
שחר 26835.5%
ממשל שקלית 01424.1%
ממשל שקלית 03241.8%
ממשל שקלית 05190.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.17%

f