1131978 פסגות סל גלילים (00A)

מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד (גלילים) כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1131978
  • המידע נכון לתאריך23/04/2014
  • תאריך הנפקה29/04/2014
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
  • סימול בלומברגPGLL143 IT
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
ממשל צמודה 053612.6%
ממשל צמודה 041812.4%
גליל 590311.9%
גליל 54729.3%
ממשל צמודה 09229.2%
ממשל צמודה 10198.7%
ממשל צמודה 05178.1%
גליל 59048.0%
ממשל צמודה 08418.0%
ממשל צמודה 06145.1%
ממשל צמודה 09233.9%
ממשל צמודה 10162.1%
גליל 54710.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.18%

f