1131382 פסגות סל 0Da) (GTR) Bloomberg Barclays US Credit)

​מדד Barclays US Creditי (LUCRTRUU) מחושב ומתפרסם על ידי חברת Barclays. המדד כולל מעל 5,000 אגרות חוב בשוק האג"ח בארה"ב. 

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 10/03/2014

  • 44.3% תעשיה
  • 25.7% פיננסים
  • 8.7% תשתיות
  • 78.7% סה"כ קונצרני
  • 5.9% סוכנויות בבעלות ממשלתית
  • 5.4% קונסורציום של מספר מדינות
  • 5.2% מדינות
  • 4.8% רשויות מקומיות
  • 21.3% סה"כ ממשלתי

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 10/03/2014

  • 68.7% ארה"ב
  • 5.4% קונסורציום של מספר מדינות
  • 4.8% קנדה
  • 2.9% גרמניה
  • 2.7% בריטניה
  • 2.0% מקסיקו
  • 1.8% ברזיל
  • 1.4% אוסטרליה
  • 1.3% יפן
  • 1.2% צרפת
  • 7.9% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1131382
 • המידע נכון לתאריך10/03/2014
 • תאריך הנפקה10/03/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSBR230 IT
 • מדיניות דיבידנדהריבית מושקעת במלואה במדד
 • נכס המעקבLUCRTRUU

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
GENERAL ELECTRIC CAPITAL פיננסים
VERIZONתעשיה
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)מדינות
JPMORGANפיננסים
KFWסוכנויות בבעלות ממשלתית
BLACKROCKפיננסים
VERIZONתעשיה
EUROPEAN INVESTMENT BANKקונסורציום של מספר מדינות
VERIZONתעשיה
WELLS FARGO פיננסים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.53%