1131325 פסגות סל גרמניה PR) MidCap MDAX) מנוטרלת מטבע (40a)

מדד MDAX י(MKDX ) מחושב ומתפרסם על ידי חברת STOXX Limited. המדד כולל מניות של 50 חברות MID CAP הפועלות בגרמניה במגוון סקטורים מסורתיים.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 07/02/2014

  • 42.8% תעשיה
  • 21.4% צריכה מחזורית
  • 12.5% פיננסים
  • 10.2% חומרי גלם
  • 6.6% בריאות
  • 5.2% צריכה בסיסית
  • 1.4% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1131325
 • המידע נכון לתאריך07/02/2014
 • תאריך הנפקה24/02/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.150%
 • סימול בלומברגPSMC189 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה יושקע בתעודה

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
AIRBUS GRP תעשיה10.9%
BRENNTתעשיה5.8%
GEA GROUPתעשיה5.2%
METRO צריכה מחזורית4.4%
PROSIEBENSATצריכה מחזורית4.1%
HANN RUECK פיננסים3.2%
SYMRISE חומרי גלם3.1%
MTU AERO ENGINES תעשיה3.1%
OSRAM LICHT תעשיה3%
RTL GROUPצריכה מחזורית2.8%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.18%