1131283 פסגות סל 4Da) (PR) FTSE 250 MidCap)

> מדד FTSE 250י MCXׂ מחושב ומתפרסם על ידי חברת FTSE International Limited.

> המדד מורכב ממניותיהן של 250 חברות מיד-קאפ הנסחרות בבורסת לונדון ולא נכללות במדד FTSE 100, ומייצג 
   כ-15% משווי שוק ההון של אנגליה.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 26.4% פיננסים
  • 15.7% צריכה בסיסית
  • 12.2% אנרגיה
  • 11.3% תעשייה
  • 11.0% צריכה מחזורית
  • 8.5% בריאות
  • 7.2% חומרי גלם
  • 3.6% תקשורת
  • 3.0% תשתיות
  • 1.1% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1131283
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה24/02/2014
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSFT181 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Smith (DS)תעשייה1.2%
Weir Groupתעשייה1.1%
Halmaתעשייה1.1%
Bellway צריכה בסיסית1.0%
Spirax-Sarco Engineering תעשייה1.0%
RPC Groupתעשייה1.0%
Melrose Industriesתעשייה1.0%
Meggitt תעשייה1.0%
Just Eatצריכה מחזורית1.0%
Capita תעשייה1.0%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.52%