1130061 פסגות סל אלפאביטא מומנטום Large Cap ישראל (40A)

 • ​​מדד אלפאביטא מומנטום Large Cap נערך על ידי AlphaBeta, ומורכב ממניות הכלולות במדד ת"א 100. המדד משקף אסטרטגיית השקעות המבוססת על אפקט המומנטום, קרי התשואות ההיסטוריות בטווח הקצר.
 • המדד כולל את 30 המניות, ממדד ת"א 100, בעלות התשואה ההיסטורית הגבוהה ביותר ב-8 חודשים אחרונים, לא כולל החודש שקדם למועד עדכון המדד.
 • משקל כל מניה במדד מתחלק בין כל המניות באופן שווה.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 01/02/2015

  • 34.2% נדל"ן ובינוי
  • 17% טכנולוגיה
  • 14.5% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 10.1% פיננסים
  • 8.7% אנרגיה
  • 7.0% כימיה גומי ופלסטיק
  • 5.7% תקשורת
  • 2.8% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1130061
 • המידע נכון לתאריך01/02/2015
 • תאריך הנפקה28/10/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
 • סימול בלומברגPSAB166 IT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
טאוארטכנולוגיה3.9%
פרוטרוםתעשיה, מסחר ושירותים3.9%
נובהטכנולוגיה3.8%
אלביט מערכותתעשיה, מסחר ושירותים3.7%
איידיאיי ביטוחפיננסים3.7%
מליסרוןנדל"ן ובינוי3.7%
עזריאלינדל"ן ובינוי3.7%
אלוני חץנדל"ן ובינוי3.6%
טבעכימיה גומי ופלסטיק3.6%
בזןתעשיה, מסחר ושירותים3.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.83%

f