1130053 פסגות סל 4Db) (PR) S&P EM Low Volatility)

  • ​מדד SPEMLVUP מחושב ומתפרסם על ידי חברת Standard & Poor's.
  • המדד כולל 200 מניות בעלות התנודתיות והשונות הנמוכות ביותר מבין 1,065 המניות המרכיבות את מדד S&P Emerging Plus LargeMid Cap.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1130053
  • תאריך הנפקה21/10/2013
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.200%
  • סימול בלומברגPSSP156 IT
  • מדיניות דיבידנד הדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
  • נכס המעקבSPEMLVUP

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.23%

f