1130046 פסגות סל S&P Technology ארהב (PR)י (4Da)

  • ​מדד IXT מחושב ומתפרסם על ידי חברת Standard & Poor's
  • המדד כולל 79 מניות המסווגות על-פי S&P GICS כמניות שמשתייכות לסקטור הטכנולוגיה. המדד כולל חברות שרשומות למסחר בארה"ב שתחום עיסוקן, באופן ישיר או עקיף, הוא טכנולוגיה.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1130046
  • המידע נכון לתאריך30/09/2015
  • תאריך הנפקה21/10/2013
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
  • סימול בלומברגPSIX152 IT
  • מדיניות דיבידנד הדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
  • נכס המעקבIXT

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Apple Inc.16.1%
Microsoft Corp9.2%
Facebook Inc5.3%
AT&T Inc5.2%
Google Inc A4.8%
Google Inc C4.7%
Verizon Communications Inc4.5%
Visa Inc3.5%
Cisco Systems Inc3.4%
Intl Business Machines Corp3.3%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%