1130004 פסגות סל S&P Retail ארהב (PRי) (4Da)י

  • מדד S&P Retail Select Industry מחושב ומתפרסם על ידי חברת Standard & Poor's, וכולל 94 מניות המסווגות על-פי S&P GICS כמניות שמשתייכות לתת-תעשיית Retail.
  • המדד כולל חברות שרשומות למסחר בארה"ב שתחום עיסוקן, באופן ישיר או עקיף, הוא מסחר קמעונאי.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1130004
  • המידע נכון לתאריך07/09/2017
  • תאריך הנפקה21/10/2013
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
  • סימול בלומברגPSSP150 IT
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
  • נכס המעקבSPSIRE

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Groupon Inc1.7%
Guess? Inc1.6%
Etsy Inc1.5%
Urban Outfitters Inc1.4%
TripAdvisor Inc1.4%
Michaels Companies Inc1.4%
GNC Holdings Inc. Class A1.4%
Tailored Brands Inc1.4%
Lithia Motors Inc. Class A1.4%
Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A1.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%