1129972 פסגות סל PR) US BuyBack) מנוטרלת מטבע (40a)

 • מדד NASDAQ US BuyBack AchieversTM Index מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX.
 • .

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 09/10/2013

  • 33.8% מוצרי צריכה מחזורים
  • 19.5% פיננסים
  • 16.4% טכנולוגיה
  • 12.9% בריאות
  • 6.8% תעשיה
  • 5.3% אנרגיה
  • 4.4% מוצרי צריכה בסיסית
  • 0.9% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1129972
 • המידע נכון לתאריך09/10/2013
 • תאריך הנפקה30/09/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.400%
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במדד
 • נכס המעקבDRBX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
AMGENבריאות5.2%
CONOCOPHILLIPSאנרגיה5.2%
ORACLEטכנולוגיה5.0%
AIGפיננסים4.5%
TIME WARNERמוצרי צריכה מחזורים3.7%
LOWESמוצרי צריכה מחזורים3.3%
21'ST CENTURY FOXמוצרי צריכה מחזורים3.0%
VIACOMמוצרי צריכה מחזורים2.2%
DIRECTVמוצרי צריכה מחזורים2.1%
TIME WARNER CABLEמוצרי צריכה מחזורים2.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.42%

f