1129964 פסגות סל PR) STOXX EUROPE 600) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​מדד ה- STOXX 600 מורכב מ-600 מניות הנסחרות בלפחות בורסה אירופאית אחת. המדד מחושב ומפרסם ע"י חברת STOXX Limited.
 • המדד כולל 600 מניות בעלות שווי שוק גבוה, בינוני וקטן על פני 18 מדינות באירופה. החלוקה הפנימית בתוך המדד הינה 200 מניות המסווגות כבעלות שווי שוק גדול, 200 מניות בעלות שווי שוק בינוני ו- 200 מניות בעלות שווי שוק קטן.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 10/09/2013

  • 22% פיננסים
  • 17.2% מוצרי צריכה בסיסית
  • 13.2% תעשיה
  • 11.3% בריאות
  • 8.5% חומרי גלם
  • 8.1% אנרגיה
  • 7.3% מוצרי צריכה מחזורים
  • 5.1% תקשורת
  • 4% תשתיות
  • 3.3% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1129964
 • המידע נכון לתאריך10/09/2013
 • תאריך הנפקה30/09/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבSXXP

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
NESTLEמוצרי צריכה בסיסית2.5%
HSBCפיננסים2.5%
NOVARTISבריאות2.4%
ROCHEבריאות2.1%
VODAFONEתקשורת1.9%
BPאנרגיה1.6%
TOTAL אנרגיה1.5%
ROYAL DUTCH SHELLאנרגיה1.5%
GLAXOSMITHKLINEבריאות1.5%
SANOFI בריאות1.4%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%

f