1129964 פסגות סל PR) STOXX EUROPE 600) מנוטרלת מטבע (40a)

 • ​מדד ה- STOXX 600 מורכב מ-600 מניות הנסחרות בלפחות בורסה אירופאית אחת. המדד מחושב ומפרסם ע"י חברת STOXX Limited.
 • המדד כולל 600 מניות בעלות שווי שוק גבוה, בינוני וקטן על פני 18 מדינות באירופה. החלוקה הפנימית בתוך המדד הינה 200 מניות המסווגות כבעלות שווי שוק גדול, 200 מניות בעלות שווי שוק בינוני ו- 200 מניות בעלות שווי שוק קטן.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 25/10/2017

  • 21.7% פיננסים
  • 14.6% תעשייה
  • 11.5% צריכה בסיסית
  • 11.5% צריכה מחזורית
  • 9.6% בריאות
  • 8.4% חומרי גלם
  • 6.7% אנרגיה
  • 5.9% טכנולוגיה
  • 4.3% תשתיות
  • 4.0% תקשורת
  • 1.9% נדל"ן
  • 0.0% אחר

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 25/10/2017

  • 29.5% אנגליה
  • 18.6% צרפת
  • 17.1% גרמניה
  • 7.9% הולנד
  • 5.7% ספרד
  • 5.3% שוודיה
  • 4.6% איטליה
  • 3.2% דנמרק
  • 2.1% בלגיה
  • 2.0% פינלנד
  • 1.2% נורווגיה
  • 1.1% אירלנד
  • 0.9% שוויץ
  • 0.5% אוסטריה
  • 0.3% פורטוגל
  • 0.1% צ'כיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1129964
 • המידע נכון לתאריך25/10/2017
 • תאריך הנפקה30/09/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע במלואו בתעודה
 • נכס המעקבSXXP

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Nestle SAצריכה בסיסית2.6%
Novartis AGבריאות2.1%
HSBC Holdings PLCפיננסים2.1%
Roche Holdings AGבריאות1.7%
British American Tobacco PLCצריכה בסיסית1.5%
Royal Dutch Shell PLCאנרגיה1.4%
Total SAאנרגיה1.4%
BP PLCאנרגיה1.3%
Siemens AGתעשייה1.2%
Bayer AGבריאות1.1%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%