1129162 פסגות סל פיקדון (00A)

  • ​תעודת פיקדון שקלי הנושאת ריבית יומית המחושבת על בסיס ריבית בנק ישראל בניכוי 0.03%

נתונים כלליים

  • מספר נייר1129162
  • המידע נכון לתאריך04/06/2013
  • תאריך הנפקה28/12/2011
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • מדיניות ריביתריבית בנק ישראל פחות 0.03%

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.