1129154 פסגות סל פיקדון לירה שטרלינג רבעוני (0DA)

  • תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הלירה שטרלינג, נושאת ריבית וניתנת להמרה
  • התעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)
  • התעודה צוברת ריבית בשיעור  LIBOR - 0.4% ליש"ט רבעוני​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1129154
  • המידע נכון לתאריך01/07/2013
  • תאריך הנפקה03/04/2008
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגEI4486219
  • מדיניות ריביתריבית LIBOR ליש"ט רבעונית פחות 0.4 נצברת יומית ומחולקת אחת לרבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
f