1129147 פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0DA)

  • תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער האירו, נושאת ריבית וניתנת להמרה
  • התעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)
  • התעודה צוברת ריבית יומית בשיעור LIBOR אירו שבועי

נתונים כלליים

  • מספר נייר1129147
  • המידע נכון לתאריך01/07/2013
  • תאריך הנפקה07/04/2004
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגEI4753089
  • מדיניות ריביתריבית LIBOR אירו שבועי נצברת יומית ומחולקת אחת לרבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.