1129139 פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA)

  • תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרה
  • התעודה נסחרת במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם ביום א')
  • התעודה צוברת ריבית יומית בשיעור של LIBOR שבועי​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1129139
  • המידע נכון לתאריך01/07/2013
  • תאריך הנפקה28/08/2003
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגEI5235011
  • מדיניות ריביתריבית LIBOR שבועי פחות 0.25% נצברת יומית ומחולקת אחת לרבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.