1129121 פסגות סל פיקדון אירו סד-2 (0DA)

  • תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער האירו, נושאת ריבית וניתנת להמרה
  • התעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)
  • התעודה צוברת ריבית יומית בשיעור %0.35 - LIBOR אירו שבועי​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1129121
  • המידע נכון לתאריך01/07/2013
  • תאריך הנפקה10/01/2006
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגEF3219898
  • מדיניות ריביתריבית LIBOR אירו שבועי פחות 0.35% נצברת יומית ומחולקת אחת לרבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
f