1129006 פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA)

  • תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרה
  • התעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)
  • התעודה צוברת ריבית יומית בשיעור של - 0.35% LIBOR שבועי​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1129006
  • המידע נכון לתאריך01/07/2013
  • תאריך הנפקה10/01/2006
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגEF3213172
  • מדיניות ריביתריבית LIBOR שבועי פחות 0.35% נצברת יומית ומחולקת אחת לרבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

​*  שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.