1128891 פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA)

  • תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרה
  • התעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)
  • התעודה צוברת ריבית רבעונית בשיעור - 0.36% LIBOR

נתונים כלליים

  • מספר נייר1128891
  • המידע נכון לתאריך01/07/2013
  • תאריך הנפקה22/07/2004
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • סימול בלומברגEI5230350
  • מדיניות ריביתריבית LIBOR רבעוני פחות 0.36% נצברת יומית ומחולקת אחת לרבעון

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד

​* שכר הנאמן לא נגבה מהלקוח, כי אם מהחברה המנהלת.