1128529 פסגות סל תל בונד תשואות (00A)

 • מדד "תל בונד-תשואות" כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בטווח דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A) בדירוג מעלות או בטווח דירוג שבין (Baa3) לבין (A2) בדירוג מידרוג ואשר נכללות במאגר אגרות החוב האמורות.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 26/01/2015

  • 56.8% נדל"ן ובינוי
  • 16.8% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 13.9% פיננסים
  • 12.5% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1128529
 • המידע נכון לתאריך26/01/2015
 • תאריך הנפקה02/06/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPBND163
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
דיסקונט השקעות אגח וBBB6%
נכסים ובנין אגח דA5.6%
דיסקונט מנפיקים הת 1 שה נד"A5.3%
דיסקונט שה אBBB+4.9%
בזן אגח אBBB3.9%
מבני תעשיה אגח ידA3.8%
אפריקה אגח כוA-3.7%
נכסים ובנין אגח גA3.2%
פועלים שה נד א"A+2.8%
אפריקה אגח כזA-2.6%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.23%

f