1128511 פסגות סל 4Da) (PR) US Buyback)

 • מדד NASDAQ US BuyBack AchieversTM Index מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX

 

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 27.6% צריכה מחזורית
  • 25.4% פיננסים
  • 22.6% תעשייה
  • 9.3% טכנולוגיה
  • 9.0% בריאות
  • 4.3% צריכה בסיסית
  • 1.6% אנרגיה
  • 0.1% חומרי גלם
  • 0.1% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1128511
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה01/07/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.250%
 • סימול בלומברגPDRB162 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
 • נכס המעקבDRBX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Boeing Coתעשיה6.3%
McDonald's CPצריכה מחזורית5.0%
Gilead Sciences Incטכנולוגיה4.7%
General Electric Coתעשיה4.4%
Goldman Sachs Group Incפיננסים4.2%
United Technologies Corpתעשיה4.2%
Amer Express Incפיננסים3.6%
Amer Intl Group Newפיננסים2.5%
Applied Materialsטכנולוגיה2.5%
EBAY Incצריכה מחזורית1.9%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.27%