1128511 פסגות סל 4Da) (PR) US Buyback)

 • מדד NASDAQ US BuyBack AchieversTM Index מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX

 

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 03/11/2015

  • 29.9% צריכה מחזורית
  • 19.7% טכנולוגיה
  • 17.2% תעשיה
  • 11% פיננסים
  • 7.9% בריאות
  • 6.5% חומרי גלם
  • 6.4% אנרגיה
  • 1.4% צריכה בסיסית
  • 0.3% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1128511
 • המידע נכון לתאריך03/11/2015
 • תאריך הנפקה01/07/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*1.250%
 • סימול בלומברגPDRB162 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
 • נכס המעקבDRBX

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLE INC.טכנולוגיה5%
HOME DEPOT INCצריכה מחזורית4.9%
BOEING COתעשיה4.9%
INTL BUSINESS MACHטכנולוגיה4.4%
LOWES COMPANIESצריכה מחזורית3.3%
TIME WARNER INC NEWצריכה מחזורית3.1%
EXPRESS SCRIPTSבריאות2.9%
PHILLIPS 66אנרגיה2.4%
GEN DYNAMICS CPתעשיה2%
FEDEX CORPתעשיה2.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 1.27%

f