1128495 פסגות סל 4Da) (PR) STOXX EUROPE 600)

 • מדד 600 STOXX Europe מורכב מ- 600 המניות בעלות שווי שוק גבוה, בינוני ונמוך מתוך 18 מדינות באירופה, הנסחרות בבורסה אירופאית אחת לפחות.
 • החלוקה הפנימית בתוך המדד הינה 200 מניות המסווגות כבעלות שווי שוק גדול, 200 מניות בעלות שווי שוק בינוני ו-200 מניות בעלות שווי שוק קטן.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 01/12/2015

  • 23% פיננסים
  • 15.3% צריכה בסיסית
  • 13.0% תעשיה
  • 12.7% בריאות
  • 11% צריכה מחזורית
  • 6.8% חומרי גלם
  • 5.9% אנרגיה
  • 4.8% תקשורת
  • 3.9% תשתיות
  • 3.6% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1128495
 • המידע נכון לתאריך01/12/2015
 • תאריך הנפקה19/06/2013
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.800%
 • סימול בלומברגPSTX147 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד המתקבל בחברה מושקע בתעודה
 • נכס המעקבSXXP

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
NESTLEצריכה בסיסית2.8%
NOVARTISבריאות2.5%
ROCHE HLDG Pבריאות2.2%
HSBCפיננסים1.8%
TOTALאנרגיה1.4%
BRITISH AMERICAN TOBACCOצריכה בסיסית1.3%
BAYERחומרי גלם1.3%
NOVO NORDISK Bבריאות1.2%
SANOFIבריאות1.2%
BPאנרגיה1.2%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.82%

f